Iskolánkban a kilencvenes évek elején az addig kizárólagos szakmunkásképzés mellett megjelent – és azóta egyre nagyobb teret hódított – a szakközépiskolai oktatás.


Iskolánk napjainkban

A kereskedelmi vállalkozói, majd az egy évvel később beinduló kereskedelem-marketing szakmacsoportban gazdasági alapozó tantárgyak oktatása kezdődött el, megjelent a közgazdaságtan, a marketing, a számvitel, az üzleti adminisztráció és a statisztika.

Ugyanebben az időben a PHARE-program támogatásával sor került több szakmai tankönyv megírására is, hiszen a gazdasági élet teljes mértékben átalakult, az új szemléletnek meg kellett jelennie az oktatásban is. Iskolánkból Sáfrány Ferenc az Általános statisztika és Példatár című tankönyv megírásával vett részt ebben a tananyagszerkesztési programban.

Az ezredforulóra már érettségizett osztályaink, gazdasági területen továbbtanuló diákjaink igazolták vissza, hogy eredményes ez a fajta képzés, jó alapokat szerezhettek itteni tanulmányaik során. Az elméleti ismeretek mellett mindig életszerű gyakorlati példákon keresztül próbáljuk megértetni a közgazdasági, statisztikai ismereteket, kedvelik tanulóink a tanirodai foglalkozásokat, az egyre modernebb számítógépeken végezhető üzleti adminisztrációt is. Szerencsére nyitottak a tanórán kívüli tevékenységekre is, ennek keretében neveztünk be a Junior Achievement Alapítvány szervezésében 2001-2003-ban folytatott Gazdasági Kalandjátékra.

Az alapítvány – amelynek tiszteletbeli elnöke az Egyesült Államok akkori nagykövete, Nancy Goodman Brinker asszony volt – célul tűzte ki, hogy a játékos vetélkedő keretében szerezzenek a diákok elméleti és gyakorlati ismereteket a piacgazdaság fontosságáról, a vállalkozások szerepéről és a gazdaság saját jövőjükre gyakorolt hatásáról.

A gazdasági kalandjáték többfordulós verseny volt, ahol a résztvevő diákcsapatoknak gazdasági feladatokat kellett megoldaniuk a csoportvezető tanár irányítása mellett (vállalkozás megalapítása, üzleti terv készítése, menedzsment kialakítása). A három előkészítő fordulóban egyre nehezebb feladatokkal szembesültek a versenyzők, a megoldásokat interneten kellett a bírálóbizottságnak elküldeni. A döntőbe jutott csapatok kétnapos verseny keretében mérték össze tudásukat Szegeden. A 2001/2002-es verseny döntőjébe az akkori 11. B osztály csapata jutott be Sáfrány Ferenc vezetésével. A 2002/2003-as versenyre már két csapatunk is nevezett, s az országos döntőbe a Kelemen Brigitta tanárnő által felkészített 11. B osztály jutott be.

A rangos versenyek sorában természetesen kiemelkedik az OSZTV, illetve az arra való felkészülés. Közgazdaságtan tantárgyból Szabó Viktor 12. B osztályos tanulónk 2003-ban a verseny országos döntőbe jutott, ahol eredményesen szerepelt.

A projektmódszerrel történő oktatás 2006-tól honosodott meg intézményünkben, eleinte a szakiskolai osztályokban. Ez rengeteg kreativitást igényel tanártól és diáktól egyaránt, sok jó ötlet merül fel s valósul meg ezeken a foglalkozásokon. A diákok élvezik azt, hogy nem csak befogadói a tanítási óráknak, hanem ők maguk is cselekvő részesei: tevékenykednek, alkotnak, s közben játékos formában fontos ismeretek birtokába jutnak. Annak reprezentálására, hogy ez az oktatási forma a szakközépiskolai osztályokban is alkalmazható, 2007-ben iskolánk vezetése versenyfelhívást tett közzé tanárok részére egy projektnap szervezésére. A versenyen két tanári csapat indult. „Welcome to Hungary” projektcímmel három tanár – Kelemen Brigitta, Kocsis Lajosné Ikanov Annamária és Sáfrány Ferenc – pályázott a 10. C osztály tanulóinak részvételével. A másik csapat a „Misztikus számok” címet adta pályázatnak Fejes-Nagyfejeő Mária és Csáki Júlia irányításával, ők a 10. B osztály közreműködésével valósították ezt meg.

Két külön napon történt a verseny, hogy a Megyei Pedagógiai Intézetből érkező zsűri mindkét projektet figyelemmel kísérhesse. Először a „Misztikus számok” témakör feldolgozása történt, ahol előzetes gyűjtőmunka után kiselőadások hangzottak el, plakátokat készítettek a tanulók, a mitológia, a népmesék, a matematika koncentrációjával bővíthették ismereteiket játékos formában. A „Welcome to Hungary” projekt keretében a résztvevő tanulócsoportok reklámanyagokat állítottak össze Magyarországról, idegenforgalmat népszerűsítő prospektust, naptárt, logóval ellátott pólót készítettek. Mindkét projektnap nagyon jól sikerült, amiben nagy szerepe volt a résztvevő tanárok előkészítő és irányító munkájának, és nem utolsó sorban a diákok aktív közreműködésének. A versenyt a „Welcome to Hungary” című projekt nyerte.

Az utóbbi években az Országos Protokollversenyeken szerepelnek kiemelkedően jól iskolánk tanulói. 2006-ban az akkori 12. C osztály három fős csapata a keszthelyi országos döntőbe jutott, az idén pedig a 11. A osztályosok kerültek a pécsi országos döntőbe. Itt elméleti és gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk a résztvevőknek, a megszerzett ismereteket később az üzleti életben jól hasznosíthatják majd. Felkészítő tanáruk mindkét alkalommal Csicsekné Helmeczi Szilvia tanárnő volt.

Az utóbbi évek legnagyobb kihívását a kétszintű érettségi bevezetése jelentette. Jó képességű diákjainkat arra ösztönözzük, hogy a szakmai tárgyakból emelt szinten vizsgázzanak, hiszen így magasabb pontszámmal és nagyobb esélyekkel juthatnak be a felsőoktatási intézményekbe. Szerencsére minden tanévben vannak olyan érettségizőink, akik jeles eredménnyel zárják az emelt szintű vizsgát közgazdaságtanból vagy turizmus-idegenforgalomból.

A szakiskolai képzés jelene

Szakiskolai osztályainkban a 9-10. évfolyamon elméleti alapozás történik, a szakmai tantárgyakkal a 10-11. évfolyamon ismerkednek bővebben a diákok. A kereskedelmi és vállalkozási ismeretek mellett szakmai számításokat, üzleti adminisztrációt, áruismeretet tanulnak, mindezek mellett a gyakorlati képzés kap kiemelt szerepet, hiszen ekkor már negyedévente bolti gyakorlat keretében tanulmányozzák diákjaink a szakmát. A modern életforma, a nyitott határok megkövetelik a jövő kereskedőitől, hogy idegen nyelven is jól tudjanak kommunikálni. Az angol és német nyelvű párbeszédek, eladási szituációk gyakorlása végig jelen van a szakiskolai képzésben, és fontos része a záróvizsgájuknak is.

2006-ban csatlakozott iskolánk a Szakmai Fejlesztési Programhoz, amelynek célja, hogy a szakiskolai tanulók oktatását megreformálja. Ennek keretében a diákok kompetencia alapú képzésben részesülnek, vagyis olyan ismeretekre tesznek szert, amiknek köszönhetően jobban meg tudják állni a helyüket a tanult szakmájukon belül. Ezen kívül rendszeresen részt vesznek országos méréseken, s ennek köszönhetően összehasonlítható az iskolánk munkája más szakiskolákban végzett oktató tevékenységgel.

A 2007-2008-as tanévben 10. évfolyamot végzett szakmunkás tanulók már három ilyen országos mérésen vannak túl. A 9. és 10. évfolyamos diákok évente többször, úgynevezett projekt hetek keretein belül ismerkednek meg az újszerű módszerrel, vagyis rendhagyó módon inkább foglalkoztató jellegű órákon vesznek részt, így megtanulva a csoportmunka, az összedolgozás fontosságát, a pontos időbeosztást, valamint a többiek előtti szóbeli ismeretátadás formáit.

Természetesen ez a váltás nem mehet végbe a pedagógusaink folyamatos képzése, és az eszközállományunk továbbfejlesztése nélkül. A Szakmai Fejlesztési Program ezekre a problémákra is jó megoldást nyújt. Évről évre a legújabb és legjobb továbbképzéseken, tréningeken vehetnek részt kollégáink, mindinkább alkalmassá válva arra, hogy az új kor követelményeinek megfelelő tudásra tegyenek szert, valamint, hogy minél hatékonyabban tudjanak közreműködni az újfajta ismeretek közvetítésében.

A programnak köszönhetően már eddig is jelentős mértékben tudtuk fejleszteni eszközállományunkat, és a projekt további évei alatt is lehetőség lesz a korszerű tanításhoz szükséges tárgyi feltételek folyamatos javítására.

Sáfrány FerencésFekete Gyula
tanár tanár

Back to top