Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Büfé pályázati felhívás 2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szerencsi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet büfé helyiségek bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint:

1.

 • iskola neve: Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
 • címe: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
 • büfé alapterülete: 26,3 m2

2.

 • iskola neve: Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium
 • címe: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.
 • büfé alapterülete: 20 m2  

3.

 • iskola neve: Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
 • címe: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
 • büfé alapterülete: 24,84 m2

4.

 • iskola neve: Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola
 • címe: 3900 Szerencs, Ondi út 8.
 • büfé alapterülete: 12,3 m2  

5.

 • iskola neve: Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola
 • címe: 3900 Szerencs, Rákóczi út 93.
 • büfé alapterülete: 10 m2

6.

 • iskola neve: Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola
 • címe: 3980 Sátoraljaújhely, Fejes István út 14.
 • büfé alapterülete: 3 m2

7.

 • iskola neve: Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
 • címe: 3980 Sátoraljaújhely, Deák út 10.
 • büfé alapterülete: 4 m2

 

I.       A pályázat tárgya:

 

1./ A Szerencsi Szakképzési Centrum fent nevezett iskoláiban az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfelelő büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket kínáljon.

2./ A Szerencsi Szakképzési Centrum a fent meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az iskolák fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségeinek bérbe adására.

3./ A nyertes pályázónak kell az iskolákban található büfé helyiséget az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. 

Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. 

A nyertes pályázó köteles figyelembe venni az igazgató észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.

Az iskolabüfé kínálatának kialakításakor az árusítható termékekkel kapcsolatban a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/1012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 129.§ és 130.§-ai irányadóak. Ennek megfelelően a nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó termékek nem árusíthatók.

4./ A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:

 • a pályázó szakmai múltja,
 • üzemeltetési terv a bérleti időszakra,
 • forgalmazni kívánt termékek bemutatása (teljes terméklista fogyasztói árral),
 • a pályázó által fizetendő bruttó havi bérleti díjra tett megajánlás,
 • referenciák,
 • köztartozásmentes igazolás.

5./ A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell:

 • rostos gyümölcs-zöldséglevek, ásványvíz,
 • friss gyümölcsök (évszaknak megfelelően),
 • tejdesszertek,
 • sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, sok zöldséggel, korpás, magvas vagy rozsos zsemle, kifli, kenyér,
 • puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak,
 • müzli szeletek,
 • aszalt gyümölcsök (kis adagokban),
 • olajos magvak (kis adagokban).

6./ A pályázatok elbírálásainak értékelési szempontjai (összesen 100 pont)

 • megajánlott bruttó havi bérleti díj (60 pont)
 • referencia (10 pont)
 • igazgatói ajánlólevél (10 pont)
 • forgalmazni kívánt termékek, árlista (10 pont)
 • POS banki terminál bevezetése (5 pont)
 • SZÉP kártya elfogadása (5 pont)

7./ A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

8./ A pályázatkiíró a pályázat eredményessége esetén a nyertessel a büfé üzemeltetésére határozott időtartamú bérleti szerződést köt 2020. szeptember 1. és 2023. június 30. közötti időtartamra.

A nyertes pályázónak havi bérleti díjat kell fizetni a büfé helyiségének használatáért. Az elektromos áramot, a víz-és csatornahálózatot, illetve a fűtést a pályázatkiíró díjmentesen biztosítja a nyertes pályázónak.

A bérleti díjat havonta számlázzuk, tárgyhóra vonatkozóan szorgalmi időszakban (szeptembertől júniusig), a bérlő a kiállított számlát a számla keltétől számított 10 naptári napon belül köteles megfizetni a Szerencsi Szakképzési Centrum bankszámlájára banki átutalás formájában.

Nyitvatartási idő: az iskola nyitvatartásával összhangban. 

Az üzemeltetési tevékenységéhez az engedélyek, okiratok fénymásolatának csatolása szükséges.

9./ A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7. 11:00

A pályázat benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton.

A pályázati felülethez hozzáférést az alábbi oldalon igényelhet: https://szerencsiszc.hu/bufe

A büféhelyiség megtekintésére az iskola képviselője előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít.

A pályázattal kapcsolatban információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

- Telefon: +36 (47) 200 125

- E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 II.      A részvétel feltételei:

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
 • a havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát;
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától 30 napra a pályázó ún. ajánlati kötöttséget vállal;
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt a tulajdonos hozzájárulása nélkül 3. személynek bérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérleti társ sem vonható be a jogviszonyba;
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt csak iskolai büfé céljára kívánja használni;
 • a HACCP kibővített rendszerének való megfelelés;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása

A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén.

 

III. Érvényességi feltételek

Érvénytelen a pályázat, ha

- nem a jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be,
- ha nem tartalmazza az I. 4. pontban meghatározott adatokat,
- ha hiányos.

 

IV. Kizárási okok

Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat elbírálását megelőző egy évben a Szerencsi Szakképzési Centrum iskoláiban üzemeltetési szerződéssel rendelkezett és a bérleti, vagy/és a közüzemi díjak fizetésében 2 hónap, vagy attól több fizetési elmaradása volt.

Kizárásra kerül az a pályázó, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy valótlan tartalmú, hamis nyilatkozatot tett.

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs mód!

Elbírálás határideje: 2020. augusztus 12. 14:00  

A pályázat eredményéről a kiíró az eredményhirdetést követően e-mail üzenet formájában értesíti a résztvevőket.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati felhívás visszavonására / eredménytelenné nyilvánítására.

  

Közzétéve: 2020. július 24.

                SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

           pályázatot hirdet

        a SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUM

                                    PORTÁS – KARBANTARTÓ munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidőA munkavégzés helye: SZSZC TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKGIMNÁZIUMA, SZKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ BODROGKERESZTÚRI ÚT 5.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Portás – karbantartói feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Pályázati feltételek: 

-          munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, SZAKMUNKÁS BIZONYÍTVÁNY

-          cselekvőképesség,

-          büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          végzettséget igazoló dokumentumok másolata

-          szakmai önéletrajz,

-          1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

-          hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok és a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan

Munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. 06. 02. napjától tölthető be.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020.05.20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó István igazgató nyújt,  47-652-611 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

-          Postai úton a pályázatnak SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ BODROGKERESZTÚRI ÚT 5. címre történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

-          Elektronikus úton Szabó István igazgató részére Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A pályázókat a tagintézmény igazgatója hallgatja meg, javaslatát döntés hozatalra megküldi a Szerencsi Szakképzési Centrum kancellárjának.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.05.25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a szerencsiszc.hu honlapon szerezhetnek.

 

Koncz Ferenc országgyűlési képviselő Úr közbenjárásával iskolánk 30 tanulója vehetett át tartós élelmiszer csomagot.

A tanulók nevében köszönjük szépen!”

 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

 

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintette az iskoláskorúak rendőrségi, bűnmegelőzési felvilágosító tevékenysége is nehézségekbe ütközik.

 

Annak érdekében, hogy a fiatalokhoz (és szüleikhez) az otthontartózkodásuk idején is eljussanak a fontos prevenciós ajánlások kérem Igazgató Asszonyt/Urat, hogy a mellékelt hírlevelet mind szélesebb körben - az iskola honlapján, facebook oldalain, digitális oktatási felületén, stb. - továbbítani, megjeleníteni szíveskedjen!

 

Tisztelettel:

 

az ELBIR szerkesztői

 

fejléc bűnmAlap 2

 

Oktatási Hírlevél

2020. március

A designer (dizájner) drogok veszélyei!

Az utóbbi években a klasszikus kábítószerek (marihuána, amfetamin származékok, heroin, kokain) mellett megjelentek újfajta anyagok, melyek először legálisan kerültek forgalomba, majd a szervezetre gyakorolt veszélyességüket, hatásmechanizmusukat megismerve szinte mindenütt tiltólistára helyezték őket. Ezek az úgynevezett új pszichoaktív anyagok, más néven designer drogok (biofű, herbál, kristály, stb.).

a_069_bsip_015077_014-e1528894848191

A designer drog kifejezést azokra a szerekre használják, melyek molekuláris szerkezetükben illegális drogokra hasonlítanak, így azokhoz közelítő hatásokat idéznek elő, viszont nem szerepeltek a tiltólistákon. Azt, hogy milyen új vegyületek kerülnek ki ezen drogok piacára, lehetetlen megjósolni. Nem lehet tudni, hogy ezek veszélyesebbek lesznek-e, mint a korábbiak, és azt sem, hogy milyen hatásuk lesz, milyen egészségügyi problémát okoznak.

 

A fiatalok ma sokkal korábbi életkorban találkoznak a tudatmódosító szerekkel, mint gondolnánk. A médiák, a barátok, idősebb társaik sok információt közvetítenek ezekről az anyagokról.

 

Sajnos a felmérések azt igazolják, hogy a kábítószerek, új pszichoaktív anyagok szervezetre gyakorolt hatásáról, valamint a fogyasztásból adódó egyéb következményekről már kevesebbet tudnak.

 

Már a” fű” sem a régi!

A „herbál” vagy „biofű” elnevezés megtévesztő, hiszen valójában szintetikus vegyületeket takar. Bár a fogyasztóknak erről nincs tudomása, de a növényi törmeléknek a bódító hatáshoz semmi köze. Ezek általában hétköznapi gyógynövények, amire permetezéssel viszik fel a bódító hatást kiváltó por alakú vegyszert.

herbal09

Már több, mint százféle olyan vegyületet azonosítottak, amelyeket felhasználnak a gyógynövények droggá alakításához. A jogszabályok sem mindig képesek követni azt a sebességet, amilyen tempóban az új vegyületek elterjednek.

 

A segélyszervezetek elmondása szerint a „műfüvet” fogyasztóknál sokkal nagyobb arányban fordul elő rosszullét és túladagolás, mint a hagyományos marihuána esetében.

 

 

 

A tapasztalatok alapján szükségét érezzük annak, hogy a szülők, pedagógusok is tisztában legyenek azzal, hogy melyek azok a vészjelek, amelyek egy esetleges szerhasználatra utalhatnak gyermekünknél. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani.

 

Fontos azonban tudni, hogy az egyes tünetek önmagukban nem jelentik azt, hogy gyermekünk valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll. Az árulkodó jeleket összességében kell szemlélni és ha ezek alapján gyanú merül fel, akkor szakemberhez kell fordulni.

 

Tisztelt Szülők, Pedagógusok!

·         Amikor a gyermek magatartása eltér a megszokottól,

·         ideges, ingerlékeny, vagy levert, közönyös, térbeli és időbeli tájékozódása zavart,

·         indokolatlanul fáradt, gyorsan kimerül, alvászavarai vannak,

·         szűkebbek vagy tágabbak a pupillái mint általában,

·         szájszárazság, orrfolyás, étvágytalanság, erős fogyás jelentkezik nála,

·         színes tabletták, ismeretlen eredetű gyógyszerek, porok, féltve őrzött, kézzel sodort cigaretta, zöld, száraz növényi törmelék kerül elő a zsebéből, használati tárgyai közül, akkor

gyanakodjanak!

 

Ha időben felismerik azokat a jeleket, melyek arról adnak tájékoztatást, hogy esetleg szerfogyasztás áll a megváltozott viselkedés mögött kérjenek SEGÍTSÉGET!

 

 

 

AKÁR ÉLETET IS MENTHET!

 

Megyénkben a Miskolci Drogambulancia van elérhető közelségben

 

(Miskolc, Csabai kapu 9-11., telefon: 46/431-310

 

 

 

FIGYELEM!

 

A designer drogok hatásai kiszámíthatatlanok!

 

Amennyiben a hírlevél nem vagy nem megfelelően jelenik meg KATTINTSON és töltse le, vagy tekintse meg .pdf formátumban.

 

Cím: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám; 3501 Miskolc, Pf. 161.

Telefon: (06-46) 514-523, BM: (31) 23-27; Fax: (06-46) 514-500/27-37, BM: (31) 27-37

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

MailPoet

Back to top