Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Munkaterv 2019-2020

Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2020-2021-es tanévre

Fenntartói Határozat 2020-2021

Fenntartói határozat az indítható osztályokról a 2020-2021-es tanévben orientáció melléklet

Fenntartói határozat az indítható osztályokról a 2020-2021-es tanévben szakképző melléklet

Fenntartói határozat az indítható osztályokról a 2020-2021-es tanévben technikum melléklet

Térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettségekről

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A szabadidős foglalkozások köre a kollégiumban

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A kollégiumban betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Az országos mérés-értékelés eredményei

A tanulók le- és kimaradásával évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzésének eredménye

Érettségi eredmények

Egészségfejlesztési munkaterv

Közösségi szolgálat szabályzata

Gyakornoki szabályzat

KIR közzétételi lista

Kollégiumi Házirend 2019-20

Intézményvezetői pályázat 2016 - Szabó István

Házirend

Pedagógiai program

Kollégium pedagógiai programja

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat - kollégium

 Közérdekű Adatok: https://www.szerencsiszc.hu/alapadatok

Back to top