Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Izgalommal teltek 2018 májusának első napjai a Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma végzős diákjai számára, hiszen elérkeztek középiskolai tanulmányaik végéhez, a ballagáshoz, az írásbeli érettségi és szakmai vizsgákhoz és a diákélet várva várt eseményéhez, a szerenádhoz.

            Május 3-án délután a tantestület a hagyományokhoz hűen egy közös vacsorán látta vendégül az utolsó éves diákokat, akik verssel, közös énekléssel mondtak köszönetet tanáraiknak és az iskola minden dolgozójának többéves munkájáért. Ezután osztályonként szerenádozni indultak, és a régi diákhagyományokat ápolva gitárkísérettel és énekekkel búcsút vettek tanáraiktól, a kollégiumtól és a várostól.

Másnap a virággyűjtés, majd az alsóbb évesek szorgalmas előkészítő munkájával a termek feldíszítése történt. Május 4-én délre virágba öltözött a főépület, a folyosók, tantermek, vendégek és diákok töltötték meg az iskola udvarát. 13 órakor felhangzott az utolsó csengőszó, és a ballagó diákok még egyszer végigsétáltak az ismerős, kedves osztálytermeken, folyosókon. A ballagási ünnepséget megtisztelte jelenlétével Sági Zoltán úr, a Szerencsi Szakképzési Centrum szakképzési referense, valamint Posta György úr, Tokaj város polgármestere és Sullerné Perger Mária, a Szülői Választmány elnöke is. Ünnepi beszédek és szavalatok hangzottak el, a végzősök átadták az iskolazászlót a 11. évfolyamnak. Szabó István tagintézmény-vezető úrtól jutalomkönyveket és okleveleket vehettek át a négy év során kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók. Sági Zoltán úr átadta a Szerencsi Szakképzési Centrum nevében az idei díjazottaknak: Debreczeni Krisztinának „az év szakgimnáziumi tanulója”, Barna Ágnesnek pedig „az év szakközépiskolai tanulója” címet.

            A végzősök zöme vendéglátóipar és kereskedelem ágazatokban érettségit adó szakgimnáziumi képzésben vett részt, a szakközépiskolás tanulók vendéglátás-turisztika szakmacsoportban valamint kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban folytatták tanulmányaikat, 24-en pedig már egy szakma birtokában kiegészítő gimnáziumi képzésben szereznek most érettségi bizonyítványt.

            Az ünnepi hétvége után megkezdődtek és rendben lezajlottak az írásbeli érettségi vizsgák: hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből, a következő napokban idegen nyelvekből, majd biológiából, földrajzból és szakmai tantárgyakból kellett a végzősöknek számot adni tudásukról. Közben a szakközépiskolások és a 13-14. évfolyam végzősei is megkezdték záróvizsgáikat, így iskolánk jelmondata: „Nálunk szakember születik!” most teljessé válik.

Minden vizsgázónak sok sikert kívánunk, és eredményes felkészülést a szóbeli vizsgákra!

Back to top