Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

loading...

Képtalálat a következőre: „határtalanul logo”

Felhívás

Kérjük hogy alapítványunkat a

 Tokaji Kereskedelmi Szakmunkásképző és Szakközépiskola Oktatási Tevékenységét Támogató Alapítványt

támogassa az ADÓJA 1 %-ának felajánlásával.

18432947-2-05

Felvételi hírek

loading...
Kiemelt hírek
loading...

Iskolai hírek

loading...

RENDEZVÉNYEINK

loading...

Az idegen nyelvi témahét (2015. szeptember 14-18.) programja

A TÁMOP-3.1.4C-14-2015-0704 azonosítószámú az Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskolában elnevezésű program keretén belül két idegen nyelvi témahét megrendezésére kerül sor az intézményünkben.

Az első nyelvi témahét 2015. szeptember 14-18. között valósult meg iskolánkban 4 nyelvtanár és 100 diák bevonásával. A tanulókat 4 csoportra osztottuk, 3 angol és egy német csoportban zajlott az ismeretanyag elsajátítása.

A témahét célja az idegen nyelvek tanításának fejlesztése, valamint a nyelvtani és lexikai tudáson túl a célnyelvi országok (Anglia, Németország) minél alaposabb megismerése volt. Diákjaink az alábbi témakörökben szélesíthették tudásukat: történelem, földrajzi elhelyezkedés, ismert írók és költők életpályája, művei, az angol királyi család tagjai, híres sportolók, jellemző sportágak, feltalálók, tudósok, találmányok, politikusok, étkezési szokások, turisztikai célpontok, látványosságok, zene, az adott országban gyártott világhírű termékek.

A témahét igényes és alaposan előkészített tanári prezentációval indult, amelynek során a nyelvtanárok bevezették a témát és igyekeztek a tanulókat ráhangolni az egész hetes tevékenységre. Néhány diák is vállalkozott egyéni prezentáció elkészítésére és bemutatására. Olyan diák is akadt, aki annak ellenére, hogy német nyelvet tanul, angol nyelven adta elő a célnyelvi országról készített anyagát.

A témahét során mindennap tartottunk foglalkozásokat, az egyes napokon igyekeztünk változatos feladatokat és munkaformákat alkalmazni.

A témahét programja a következő volt:

Hétfő: bevezetés, ráhangolás tanári prezentáció segítségével

Kedd: az angol csoportokon belül 5 kisebb csoport került kialakításra, amelyek a prezentációra építve önálló munka keretében igényes és esztétikus plakátokat készítettek. A német csoport szintén csoportokban dolgozott, változatos, Németországhoz kapcsolódó feladatokat oldottak meg (pl. képek kirakása, játékos szövegértési feladatok, versfordítás)

Szerda: a 3 angol csoport közösen tekintette meg A királynő című filmet angol nyelvű felirattal. A német csoport országismereti plakátokat készített.

Csütörtök: iskolánk aulájában az elkészült plakátokból és a foglakozásokon készült fotókból kiállítást rendeztünk, ami nagy sikert aratott a tanulóink és tanáraink körében.

Péntek: A témahét anyagának számonkérése TOTO formájában, közös pizzázás a témahét lezárásaként.

A pályázat keretén belül 2015. október 12-16. között ismét idegen nyelvi témahetet tartunk.

Beszámoló

Idegen nyelvi témahét

2015. szeptember 14-18.

 

A TÁMOP-3.1.4C-14-2015-0704 azonosítószámú pályázat keretében az idegen nyelvek tanításának fejlesztését céloztuk meg 4 pedagógus és 100 tanulónk bevonásával.

A pályázatban előírt 2 nyelvi témahét közül az elsőt 2015. szeptember 14-18. között valósítottuk meg.  75 tanuló 3 angol csoportban és 25 diák 1 német csoportban tevékenykedett a hét folyamán. A 4 nyelvtanár azt tűzte ki célul, hogy a kooperatív tanulás keretein belül, innovatív módszerek és játékos feladatok segítségével, az IKT eszközök alkalmazásával elősegítse a tanítás-tanulás folyamatát. Igyekeztünk kilépni a hagyományos frontális oktatásból, és változatos munkaformák (pl. páros munka, csoportmunka, egyéni projektek) alkalmazásával az idegen nyelvek tanulására motiválni diákjainkat.

A témahét során Németország, illetve Anglia állt a középpontban. Ezekről az országokról az alapvető, közismert tényeken túl igyekeztünk minél több érdekességet és nyelvtanulásra ösztönző ismereteket közvetíteni tanulónk felé. Nem a nyelvtani és a lexikális tudásra helyeztük a hangsúlyt, hanem tevékenységközpontú és együttműködést igénylő feladatok segítségével a célnyelv országainak minél alaposabb megismerésére. Az általunk alkalmazott feladatok és módszerek hozzájárultak a tanulóink egyéniségének érvényesüléséhez, saját stílusuk kifejezéséhez, valamint együttműködő képességük fejlesztéséhez, a közösségépítéshez.

Fő fejlesztési feladatul tűztük ki más kultúrák megismerését, elfogadását és tiszteletét, a másokkal szembeni toleranciát. Érzékeltettük velük a különböző nemzetek együttélésének fontosságát a globális világban.

A hét során a tanulókkal jól lehetett dolgozni, élvezték az eddig megszokott idegen nyelvi óráktól eltérő foglalkozásokat, szívesen vettek részt benne. Tapasztalataink alapján a diákok gyakorlatias, az életben és a szakmájukban hasznosítható ismereteket sajátítottak el.

 

Tokaj, 2015. szeptember 21.

 

 

 

 

Back to top